Connexion

Evènement

Traffik Theater LËTZEBUERG - Der Rattenfänger von Hameln

Date de création
Date début
Catégorie
Emplacement
Agora
Téléphone
+352 26 72 39-208
Schulkonzert für Kinder von 5-10 Jahren.
Der Rattenfänger von Hameln ist eine spannende Mischung aus der Originalgeschichte und Live-Musik. Dan Tanson hat die bekannte Geschichte in ein zeitgenössisches Gewand mit viel Situationskomik gekleidet, so dass Kinder wie Lehrer voll auf Ihre Kosten kommen. Die eindrucksvollen Illustrationen der Ratten von Vincent Biwer runden das musikalische Märchen ab und versprechen jede Menge Spaß und Spannung.
De Ratefänkert vun Hameln ass eng spannend Mëschung aus der originaler Geschicht a live Musek. Den Dan Tanson huet d’Geschicht selbstverständlëch an engem zeitgenösseschem Mäntelchen iwwerschafft a ganz vill Situatiounswitz agebaut. Sou kéint Hameln am TRAFFIK THEATER hierer Versioun genee esu gudd zu Lëtzebuerg leien a weisst och Ähnlechkeeten mam lokalpoliteschen Colorit op. Esou mécht den Text de Kanner, ma genee esou den Erwuessen vill Spaas. D’Virstellung ass demno eng richteg flott Schullvirstellung ginn. An et sinn och dem Vincent Biwer seng androcksvoll Illustratiounen (virun allem déi vun de Raten) déi vill Spaas + Spannung verspriechen.
Dan Tanson Konzeption - Text und Erzählung
Markus Brönnimann - Flöte
Vincent Biwer - Illustrationen
Alexandra Lichtenberger - Kostüm
Produktion: Chantier Mobile asbl
Koproduktion: Philharmonie Luxemburg

60 min. | ohne Pause 

Administration communale de Echternach

Heures d'ouverture

Lundi: Tous les services: 08.30 à 11.30 heures et de 14.00 à 16.30.
Réception, Bureau de la Population, Etat Civil, Recette: 16.30 à 19.00.
Service Technique: 16.30 à 19.00 heures sur rendez-vous.
Mardi à Jeudi: Tous les services: 08.30 à 11.30 heures et de 14.00 à 16.30 heures.
Vendredi: Tous les services: 08.30 à 13.00 heures - l'après-midi les bureaux sont fermés au public.

Adresse postale

B.P. 22
L 6401 Echternach

Contactez-nous

Tél.
729222 - 1

Fax. 
729222 – 51

Permanences technique

  • AC Echternach (dépannage eau, en dehors des heures de bureau): GSM 621 162 109
  • Creos Gaz: Tél. 8007-3001
  • Creos Electricité: Tél. 8002-9900
  • Dépannage Eltrona: Tél. 49 94 66 -888
  • P&T: Tél. 8002-8004